Inženýrská činnost

„Jak získat povolení“

Inženýrská činnost obnáší relativně složitý proces, který se dělí se na tyto kategorie:

Inženýrská činnost, zejména ta část, která řeší vyřízení zajištění příslušných povolení, bývá mnohdy podceňována, ale bohužel bývá v drtivé většině případů zdlouhavějším procesem než tvorba projektové dokumentace. Důvodem je jednak byrokracie a dále též lhůty, které jsou dány zákonem na jednotlivé dílčí kroky tohoto procesu.

Možná máte dostatek času a zkušeností přes den běhat s konceptem projektové dokumentace po jednotlivých úřadech a zajišťovat stanoviska, jednat se sousedy, projektantem a podobně. V opačném případě jsme připraveni Vám s tím pomoci.

Ptáte se, proč si nechat zajistit povolení stavby? A to ze dvou důvodů:

  • Odborná znalost - Pro samotná jednání se zpracovateli různých průzkumů, na stavebním úřadě a též pro jednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí a v poslední řadě i při jednání se stavební firmou, je třeba znát stavební zákon a stavební problematiku obecně, aby jednání probíhalo na rovnocenné úrovni.
  • Časová náročnost - Úřední hodiny výše uvedených institucí, zpracovatelů různých průzkumů či stavebních firem jsou shodné s pracovní dobou většiny z Vás. Proto doporučuji na výše uvedené činnosti oslovit odbornou osobu, která se tímto zabývá. Dojde tím k úspoře Vašich finančních prostředků a termínů povolení stavby.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt