Blog

Přízemní nebo patrový dům

11. 12. 2017

Na základě znalosti konstrukčního řešení přízemní a vícepodlažní stavby se pokusím jednoduše shrnout obecné výhody či nevýhody obou typů v návaznosti na cenovou náročnost. Pro názornost a jednoduchost uvažujme referenční dům o obestavěném prostoru cca 600 m3, o stejných skladbách všech konstrukcí, systémech technického zařízení budov a materiálového řešení.

icon-dotaznik Dotazník investora

2022 © DAMprojekt