Jak začít s projektem?

icon-start-01.svg

1. Úvodní dotazník

Po Vašem vyplnění dotazníku, e-mailu či telefonátu si uděláme úvodní představu o vzájemné spolupráci. Protože každá zakázka je individuální, chtěli bychom Vás požádat o zaslání všech podkladů k realizovanému záměru (foto, náčrty, odkazy na podobné stavby či materiály,…).

Naplánujeme osobní schůzku.

Vytvoříme pro Vás cenovou nabídku včetně termínu plnění.

U větších projektů zpracujeme i harmonogram průběhu naší činnosti a dále průběhu stavby či rekonstrukce a kalkulaci přibližných investičních nákladů.

icon-start-02.svg

2. Zahájení závazné spolupráce

Pokud se Vám budou líbit služby i cena, tak si je objednáte.

icon-start-03.svg

3. Komunikace

Základem jakéhokoliv vztahu mezi lidmi je komunikace. Po úvodní schůzce, vytvoření cenové nabídky a jejím odsouhlasení stanovíme i termíny průběžných konzultací, abychom měli navzájem přehled o realizaci díla v daném termínu a kvalitě.

Po celou dobu spolupráce jste v kontaktu s jednou osobou, která má veškerou zodpovědnost za kvalitu, obsahovou správnost a plnění termínu.

icon-start-04.svg

4. Zahájení práce

Zahájení prací dle předloženého harmonogramu.

U větších finančních objemů je vystavena faktura na dílčí částku.

icon-start-05.svg

5. Průběžné termíny a pracovní verze

V předem domluvených termínech budeme společnými silami realizovat danou dokumentaci, tak aby splnila Vaše představy.

Uvědomujeme si složitost stavební problematiky, a proto Vás budeme vyzývat ke sdělení všech možných připomínek, abychom nic neopomenuli a Vaše připomínky zapracovali ve vhodný okamžik tvorby projektu.

icon-start-06.svg

6. Odevzdání díla

V daných termínech bude odevzdána finální verze v domluveném rozsahu.

Stáhněte si diagramy průběhu spolupráce s projektantem na typických projektech

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt