Dozorování staveb

„Důvěřuj, ale prověřuj“

Z hlediska náplně a pozice autora vzhledem k ostatním účastníkům výstavby lze dozor stavby členit do následujících kapitol:

Za účelem činnosti dozorování staveb jsou realizovány tzv. „kontrolní dny stavby“. Což je schůzka dodavatele stavby, Vás jako investora, technického (případně autorského) dozoru stavby, a to v místě samotné stavby. Dochází ke kontrole plnění kvality díla, termínů, odsouhlasení materiálů, ale též řešení nečekaných problémů či změn požadovaných jednotlivými smluvními stranami.

Jakmile bude zahájena drobná stavba, oprava či novostavba, tak se zkuste zamyslet nad následujícími dotazy, které vždy budete muset řešit.

  • Spotřebovalo se tolik materiálu, co bylo v projektu?
  • Byl použit materiál, který byl v projektu?
  • Jaké náklady vyvolaly nepředpokládané vícepráce či změny projektu?
  • Dokáži zkontrolovat kvalitu provedení jednotlivých prací a samotnou funkčnost stavby?
  • Bude stavba dokončena v předem domluveném termínu?
Správně a pečlivě realizované rozvody vytápění
Správně a pečlivě realizované rozvody vytápění

Jestliže se nechcete rozčilovat nad dobou trvání stavby, nečekanými výdaji řemeslníků či firem, mít pochybnosti nad kvalitou díla, ale chcete mít kontrolu nad vynaložením svých finančních prostředků, tak Vám doporučuji oslovit odborníka za účelem dozorování průběhu při realizaci díla.

Správně realizované detaily skladbě provětrávané fasády
Správně realizované detaily skladbě provětrávané fasády

Možná si řeknete, že tuto činnost využijete pouze u stavebních prací většího rozsahu, anebo že se bez ní v jakémkoliv objemu prací obejdete. Ale opak je pravdou.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt