Stavební dozor stavby

V případě, že plánujete realizovat vybrané stavební úpravy svépomocí, je stavebním úřadem požadováno zajištění tzv. „stavební dozoru“, aby byla zajištěna bezpečnost a technologie stavebních prací. Náplní stavebního dozoru je tedy činnost technického dozoru, která je rozšířena o následující činnosti:

  • kontrola a garance realizace stavby ve smyslu splnění obecných požadavků na výstavbu, souvisejících norem a legislativy
  • kontrola průběhu stavebních prací ve větším rozsahu
  • zajištění bezpečnosti při realizaci stavebních prací
Kontrola správného osazení překladu v nosné zdi
Kontrola správného osazení překladu v nosné zdi

V případě, kdy Vám stavbu bude realizovat generální dodavatel, tak je nutno vyžadovat potvrzení o autorizaci osoby, která bude odpovídat za vedení stavby.

Kontrola pečlivého restaurování schodiště
Kontrola pečlivého restaurování schodiště

Cena

je závislá od složitosti materiálového, konstrukčního a technologického řešení stavby. V další řadě je cena přímo úměrná požadované četnosti návštěv. Nutným podkladem pro realizaci je řádná projektová dokumentace a položkový rozpočet. Cena je předmětem individuální kalkulace.

Termín

předpokládejte po dobu stavby, tj. dle harmonogramu dodavatele stavby.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt