Často kladené otázky

Projekt stavby

1. Co všechno nám můžete nabídnout?

2. Jak probíhá spolupráce s Vaší projekční kanceláří?

3. Kolik nás to bude stát financí?

4. Jak dlouho trvá zpracování jednotlivých nabízených služeb?

5. Kdo na mém projektu bude pracovat?

6. Jak dlouho bude trvat rekonstrukce či novostavba rodinného domu?

7. Jste schopni garantovat nám cenu stavby?

Potřebná povolení

1. Za jak dlouho bude vydáno povolení, aby se mohlo začít stavět?

2. Jaký je rozdíl mezi stavebním povolením a ohlášením stavby?

3. Které doklady potřebuji k povolení stavby?

4. Souvisí s povolením stavby nějaké správní poplatky?

5. Potřebuji stavební povolení, když uvažuji o rekonstrukci stávající nemovitosti?

6. Jakou platnost má stavební povolení?

Samotná realizace

1. Kolik stojí postavit dům?

2. Pomůžete mi s výběrem stavební firmy?

3. Kolik stojí hrubá stavba domu?

4. Musí stavba vymrznout?

Projekt stavby

1. Co všechno nám můžete nabídnout?

Náplní projekční kanceláře DAMprojekt je zajištění komplexní projekční, inženýrské a poradenské činnosti. Od okamžiku zakoupení nemovitosti, zpracování projektové dokumentace, zajištění povolení stavby, výběru dodavatele stavby, výkonu dozoru stavby, služeb zahradního i bytového architekta až po správu a údržbu Vašich nemovitostí. Bližší informace najdete v sekci služby.

2. Jak probíhá spolupráce s Vaší projekční kanceláří?

Základem jakékoliv činnosti je reálný odhad z pohledu časové a finanční náročnosti. Takže po úvodním jednání dojde k sepsání Vašich představ, následně ke stanovení ceny a harmonogramu a zahájení práce. Bližší informace najdete v sekci jak začít.

3. Kolik nás to bude stát financí?

Cena námi nabízených služeb není závislá od výše Vašich investičních nákladů, ale dle skutečně stráveného času a vynaložených nákladů.

4. Jak dlouho trvá zpracování jednotlivých nabízených služeb?

Každá, nejenom projekční, inženýrská a poradenská, činnost trvá nějaký čas. A tak v závislosti na vytížení dotčených pracovníků z našeho týmu, složitosti projektu či správních lhůtách daných legislativou je součástí cenové nabídky i orientační harmonogram naší práce. Snažíme se vše realizovat dle Vašich představ, takže budeme během naší činnosti projekt konzultovat. A tak se plnění slíbených termínů odvíjí i od tzv. součinnosti z Vaší strany.

5. Kdo na mém projektu bude pracovat?

Na základě druhu a objemu práce jednotlivých činností je vytvořen pracovní tým. Od jednoduchých prací, které zpracovává jeden člověk, až po složité komplexní řešení zpracovávané několika projektanty, architekty či technickým dozorem. Ať už je Váš projekt či dotaz jakkoliv veliký, tak budete vždy v kontaktu pouze s jednou kontaktní osobou, a tou je jednatel společnosti DAMprojekt.

6. Jak dlouho bude trvat rekonstrukce či novostavba rodinného domu?

Je nutno mít na zřeteli, že každá stavba je svým způsobem originál, a to i v případě realizace typového katalogového domu, protože tento je realizován na různých pozemcích. V návaznosti na přesnost stanovení ceny i stanovení doby výstavby závislé na objemu prací, způsobu provádění, materiálovém a konstrukčním řešení a náročnosti technických zařízení budov je lhůta výstavby závislá na několika faktorech. V rámci propočtu či rozpočtu stavby zpracováváme přibližný harmonogram nejen naší práce, ale i inženýrské a hlavně realizační činnosti.

7. Jste schopni garantovat nám cenu stavby?

Součástí naší práce je stanovení celkových investičních nákladů, to znamená součtu nákladů na projekční, inženýrskou i realizační činnost díla, aby měl investor představu o celkových nákladech a nebyl uváděn v omyl kalkulací jen vybraných nákladů. Obecně platí, že celková výše investičních nákladů je ovlivněna především Vaším rozhodnutím v průběhu návrhu a výstavby. Bližší informace najdete v sekci rozpočty.

Potřebná povolení

1. Za jak dlouho bude vydáno povolení, aby se mohlo začít stavět?

Na tuto otázku není jednoduchá odpověď, protože záleží na složitosti a rozsahu stavby. V případě nutnosti územního rozhodnutí či souhlasu uvažujte přibližně 2-3 měsíce. Následně probíhá stavební povolení či ohlášení, kde je lhůta 3-4 měsíce. Vše je ale velice individuální. Bližší informace najdete v sekci inženýrská činnost.

2. Jaký je rozdíl mezi stavebním povolením a ohlášením stavby?

Bohužel mnozí žijí v omylu, že zákonodárci vytvořili jednodušší způsob, jak získat potřebné povolení a vymysleli tzv. „ohlášení stavby“. Opak je však pravdou, protože doba trvání řízení je dána objemem účastníků řízení a dalšími faktory. Objem účastníků řízení je identický jak u ohlášení stavby, tak u stavebního povolení. Jediným rozdílem jsou zákonem dané lhůty nabytí právní moci, což je ale časová úspora cca 14 dní. Tato ale v celkové době na vyřízení povolení, která se pohybuje mezi 3-4 měsíci, nehraje zásadní roli, ba naopak může být kompenzována tím, že dotyčný úředník zašle stanovisko později, než je zákonná lhůta, což je bohužel běžná praxe.

3. Které doklady potřebuji k povolení stavby?

Ať už se jedná o tzv. Územní souhlas či rozhodnutí, stavební povolení či ohlášení stavby, tak je potřeba několik důležitých dokumentů. Bližší informace najdete v sekci inženýrská činnost.

4. Souvisí s povolením stavby nějaké správní poplatky?

S jakýmkoliv povolením či souhlasem stavebního úřadu jsou spojené správní poplatky. Dle aktuální legislativy se pohybují ve výši 500,- Kč za drobnou stavbu, přes 1.000,- Kč v případě stavby garáže, až po 5.000,- Kč za povolení rodinného domu.

5. Potřebuji stavební povolení, když uvažuji o rekonstrukci stávající nemovitosti?

Dle aktuální platné legislativy je potřeba stavbu či rekonstrukci, kde dochází k zásahu do nosných konstrukcí nebo vzhledu budovy, řešit v režimu stavebního povolení.

6. Jakou platnost má stavební povolení?

Od data nabytí právní moci je stanovena lhůta v délce 2 let, kdy je investor oprávněn zahájit stavbu. Jestliže k tomu z jakýchkoliv důvodů nedojde, je možné tuto lhůtu prodloužit.

Samotná realizace

1. Kolik stojí postavit dům?

Tuto otázku dostáváme relativně často. Rádi bychom Vám vysvětlili následující princip. Čím podrobněji je zpracován projekt, tím přesněji lze stanovit cenu. A tak v případě, kdy je podkladem pasport nemovitosti, studie stavby či máte zkreslen a popsán objem stavebních prací, tak lze stanovit cenu díla tzv. propočtem. I přes maximální snahu u přesnosti ceny je tato stanovena v rozpětí ± 10%. Následně při zpracování dalších fází projektu dochází k upřesnění materiálového, konstrukčního řešení stavby a technických zařízení budov. Je zpracován rozpočet stavby. I přes tento rozpočet není známa skutečná cena stavebních prací, protože jedna věc jsou ceny uvedeny v ceníku stavebních prací a druhá je situace na trhu práce. A v poslední řadě je nutno mít na paměti, že cenu ovlivňuje jak způsob výstavby, tak použité materiály. Tudíž nelze před zahájením projekčních prací stanovit přesnou cenu díla. Finální cena je známa až po zpracování cenové nabídky ze stran dodavatele stavby. Bližší informace najdete v sekci rozpočty.

2. Pomůžete mi s výběrem stavební firmy?

Na základě zkušeností Vám umíme pomoci nabídnout i organizaci výběrového řízení stavebních firem či skupin řemeslníků jako dodavatelů Vaší stavby. Bližší informace najdete v sekci inženýrská činnost.

3. Kolik stojí hrubá stavba domu?

Možná přemýšlíte o rozdělení stavby na tzv. „hrubou stavbu“ a dokončení stavby. Na základě zkušeností a ceníku stavebních prací lze říct, že náklady na tzv. „hrubou stavbou" se pohybují ve výši 35-50% v závislosti na složitosti a rozsahu technických zařízení budov a atypických povrchových úprav.

4. Musí stavba vymrznout?

V případě, že máte v úmyslu realizovat novostavbu či rekonstrukci většího rozsahu, je třeba si uvědomit několik faktů. Měníte zatížení tzv. základové spáry a stavební činností vnášíte do stavby vlhkost, a to i v případě dřevostavby, protože i toto konstrukční řešení je realizováno na betonových základech. A tak z fyzikálních důvodů by mělo dojít k „vymrznutí stavby“, tak jako radili již naši předkové. V zimním období dochází ke změně teploty a vlhkosti, což má pozitivní dopad na stavební konstrukce ve smyslu dotvarování všech dotčených konstrukcí a dokončení probíhajících fyzikálních a chemických reakcí. Lidově řečeno si dům „sedne“, „vymrzne“, vyschne. Což je jedině dobře, protože tím předejdete dalším problémům ve smyslu prasklin, výskytu vlhkosti apod.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt