Studie

V úvodní „fázi“ projektové dokumentace tzv. „studii stavby“ dochází ke stanovení velikosti stavby, dispozičního řešení, úvahách o materiálovém a konstrukčním řešení, a to v závislosti na konkrétních podmínkách pro danou lokalitu, ale hlavně dle výše finančních možností investora.

Studie pudorys rodinného domu Stará Turá
Studie půdorys rodinného domu Stará Turá

Aby již v této fázi byly pod kontrolou Vaše finanční prostředky, nabízíme zpracování tzv. PROPOČTU jako nedílnou součást studie stavby. Ten obsahuje kompletní odhad ceny stavebních prací hlavní stavby, ale případné náklady zpevněné plochy, oplocení, přípojky inženýrských sítí, drobné stavby či na demolici stávajících objektů, a to včetně nákladů na kompletní projekční, inženýrskou činnost. Výše uvedené bude pro Vás klíčovým dokumentem při zajišťování hypotéky.

Častokrát se stává, že mnohé projekční kanceláře, developerské společnosti nebo stavební firmy uvedou klienta v omyl ve smyslu výše nákladů, aby získali zakázku. Uváděny jsou zde jen náklady na samotný dům, nikoliv všechny související náklady. Což je častý trend katalogových projektů, kde je dokonce rovnou spočítána i výše hypotéky. Důvodem je marketing prodejců rodinných domů. A tak dochází ke „klamavé reklamě“, což při investici v řádech milionů je značný hazard s Vašimi finančními prostředky a ve finále to vede k prodloužení doby výstavby či dalšímu zadlužení v rámci rodiny a podobně.

Cena

závisí od konkrétního objektu a specifických vlastností Vašeho pozemku, požadovaného konstrukčního řešení. V případě rodinného domu běžné velikosti na ideálním pozemku se pohybuje ve výši od 15.000 Kč.

Termín

v případě rodinného domu běžné velikosti počítejte 2-3 měsíce, záleží však na součinnosti účastníků řízení a Vás.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt