Rozpočty Staveb

„Stavba v číslech je prvním krokem ke kontrole nad financemi“

Základem jakékoliv investice je její výše. U staveb to platí dvojnásob. A tak se snažíme v každé fázi projektové dokumentace brát ohled i na cenu díla a s přiměřenou přesností ji sdělovat Vám, investorům.

Je samozřejmě snazší a příjemnější věřit zavádějícím informacím o přívětivé ceně stavby, než již na úvod být seznámen s vyššími, ale reálnější finančními obrysy. Ve výsledku to ale přinese značné problémy hlavně Vám z pozice investora ve smyslu složitého financování či v některých případech i nedokončení díla.

Rozpočet

Aby Vaše investiční prostředky byly rozumně investovány, měla by být investice řádně definována v objemu stavebních prací a potřebného materiálu, a to v optimálních cenách.

Každého z Vás jistě zajímá předběžná finanční náročnost investice do bydlení již ve fázi studie stavby, prvních nákresů a diskusí. V této fázi projektu bohužel nelze přesně stanovit celkovou výši finanční náročnosti. Ale lze ji stanovit alespoň přibližně, a to pomocí tzv. „propočtu“, to je výpočet pomocí cen na 1m3 obestavěného prostoru, 1m2 zastavěné plochy, 1bm inženýrské sítě apod. Výše uvedené pro Vás bude cenným podkladem pro jednání s bankou při zajišťování hypotéky.

Kalkulace všech nákladů na projekční, inženýrskou a realizační činnost
Kalkulace všech nákladů na projekční, inženýrskou a realizační činnost

I přes výčet všech nákladů na realizaci si je nutno uvědomit, že kalkulované ceny nezahrnují náklady na vybavení vzniklých prostor (kuchyňská linka, nábytek). A tak například v případě rodinného domu je po dokončení díla klient majitelem hotového, ale buď úplně prázdného prostoru, nebo prostoru skromně vybaveného starším nábytkem. Doporučujeme tedy si ponechat finanční rezervu.

Důsledně apeluji na všechny stavebníky nacházející se v této situaci, aby důkladně zvážili potřebu všech požadovaných prostor, materiálové zpracování a náročnost provozu stavby, z čehož vyplývá výše investičních a provozních nákladů.

V poslední řadě je důležité mít představu o nákladech na provoz, které budou po dobu životnosti stavby zatěžovat rodinný rozpočet, častokrát v prvních letech řešen hypotékou či překlenovacím úvěrem. Více v sekci Správa nemovitostí.

Cena

v rámci zpracování studie stavby vždy zpracováváme i propočet investičních nákladů stavby, aby investor měl již v této fázi alespoň přibližnou představu. Cena je součástí částky za studii stavby.

Položkový rozpočet

Ve fázi, kdy již máte k dispozici projekt ve stupni pro provedení stavby, tak lze zpracovat tzv. dále „položkový rozpočet“, což je daleko přesnější způsob zjištění finální ceny.

Rozpočet obsahuje výpočet výměr, kubatur a soupisu stavebních materiálů i kalkulaci práce a všech potřebných nákladů na realizaci stavebních prací.

Na základě zkušeností, znalostí požadovaného času pro jednotlivé práce, dále znalostí cen materiálu, výše mezd pro danou profesí atd. byla vytvořena jednotná, cenová soustava stavebních prací a dodávek. Tato soustava stanovuje přiměřené ceny stavebních prací a dodávek.

Práce a dodávky stavebních materiálů a prací jsou členěny po jednotlivých stavebních objektech, což jsou vedle samotného objektu dále též například jednotlivé přípojky, zpevněné plochy, zahradní stavby apod. Rozpočty jednotlivých stavebních objektů jsou dále členěny na jednotlivé práce, materiály, potřebné příplatky atd.

Kalkulace dodávky a montáže stavebních prací
Kalkulace dodávky a montáže stavebních prací

Položkový rozpočet je nedílnou součástí podkladů pro výběr dodavatele stavby. Více v sekci Poradenská činnost. V opačném případě vzniká situace, kdy není jednotné zadání a jednotliví potenciální dodavatelé se uchylují k odhadům cen a množství. Takže vzniká velice neporovnatelný, zavádějící výpočet požadované ceny, který v některých případech bývá nižší za účelem získání zakázky.

Cena

v rámci zpracování jednostupňového projektu vždy zpracováváme i položkový rozpočet investičních nákladů stavby. Projektová dokumentace v této fázi je již dostatečně podrobná, aby mohlo dojít ke zpracování položkového rozpočtu.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt