Autorský dozor

Vykonává jej autor projektu – tzn. projektant. Náplní práce autorského dozoru je:

  • na vyzvání účast na kontrolních dnech
  • vysvětlení dotazů ze stran dodavatele stavby
  • dohled nad dodržováním projektu a podmínek stavebního povolení
  • posuzování, projednání a zpracování návrhů na změny projektu z hlediska dopadu na cenu a termín realizace díla
  • v závěrečné fázi výstavby pak konzultace řešení interiéru
  • tvorba dokumentace skutečného provedení stavby
Správně realizované podlahové vytápění
Správně realizované podlahové vytápění

Klíčovou náplní autorského dozoru je spíše posouzení, zpracovávání a projednání změn projektu, ať už vyvolané jakoukoliv smluvní stranou.

Kotvení podomítkoých nádržek u zavěšených WC
Kotvení podomítkových nádržek u zavěšených WC

Cena

je závislá od složitosti materiálového, konstrukčního a technologického řešení stavby. V další řadě je cena přímo úměrná požadované četnosti návštěv. Nutným podkladem pro realizaci je řádná projektová dokumentace a položkový rozpočet. Cena je předmětem individuální kalkulace.

Termín

předpokládejte po dobu stavby, tj. dle harmonogramu dodavatele stavby.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt