Výběrové řízení

Kontrolní rozpočet stavby

Jestliže jste v situaci, kdy již máte od potenciálního dodavatele k dispozici položkový rozpočet, tak doporučuji si tento rozpočet nechat zkontrolovat, resp. porovnat s cenami uvedenými v ceníku stavebních prací. Což je transparentní, nezávislá, obecně používaná cenová soustava oceňující stavební práce a dodávky. Tato je vydávána a pravidelně aktualizována několika společnostmi.

Porovnání nabídek jednotlivých dodavatelů
Porovnání nabídek jednotlivých dodavatelů

Porovnání Vašeho rozpočtu s kontrolním rozpočtem stavby častokrát upozorní na (mnohdy úmyslnou) nekompletnost rozpočtů či nepřiměřenou cenu jednotlivých položek, což by při realizaci vedlo pro investora k neočekávaným nákladům navíc a většinou i časové prodlevě.

Organizace výběrového řízení

Máte projektovou dokumentaci pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a sháníte stavební firmu či skupinu živnostníků, kteří by Vám stavbu zrealizovali? Na základě našich zkušeností Vám rádi zorganizujeme výběrové řízení. Oslovíme zkušené či Vámi doporučené stavební firmy v regionu, vyžádáme si základní doklady, reference,… V případě potřeby jim vysvětlíme projektovou dokumentaci a v posledním kroku zajistíme optimální cenu stavebních prací.

Cena

je závislá od velikosti objektu a je ve výši od 10.000,- Kč.

Termín

v případě rodinného domu běžné velikosti počítejte přibližně 2-3 týdny, záleží však na součinnosti dodavatele a Vás.

Smlouva o dílo nebo kupní smlouva

I přes maximální důvěru vždy platí: „Co je psáno, to je dáno“. A tak základem je smlouva, a to v první řadě kupní smlouva na pozemek, dům či byt. Nebo v případě dalšího postupu smlouva o dílo (při novostavbě či rekonstrukci).

Připomínky ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem
Připomínky je smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem

Smlouva o dílo je dokument, který uzavírá investor se zhotovitelem jakéhokoliv díla (novostavby či rekonstrukce, anebo například jen výměna elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu). Dle tohoto dokumentu je řešen objem díla, termín, cena a platba za provedené služby, doba záruky, případné penále, způsob předání a převzetí díla atd.

Kupní smlouva je dokument, který uzavírá kupující s prodávajícím nemovitosti. V případě koupě nemovitosti je třeba zkontrolovat technický stav nemovitosti, majetkoprávní vztahy, existenci případných věcných břemen atd. V případě koupě nového bytu v bytovém domě je nutno řešit způsob technické přejímky, způsob reklamací, potřebné doklady (manuál k bytu, četnost a způsob údržby např. plastových oken, dřevěných podlah apod., reklamační listy a návody k použití instalovaných zařízení apod.).

Když zvážíte výši investičních prostředků, v častých případech řešených půjčkou, hypotékou či překlenovacím úvěrem se oplatí vynaložit relativně nízké náklady na poradenskou činnost.

Cena

je závislá od velikosti objektu a je ve výši od 3.000,- Kč.

Termín

počítejte přibližně 1-2 týdny, záleží však na součinnosti dodavatele a Vás.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt