Zajištění podkladů

Ať už uvažujete o novostavbě či rekonstrukci objektu, tak pro práci projektanta je potřeba zajistit několik podkladů. V případě novostavby se jedná o tyto podklady či průzkumy:

  • Polohopis a výškopis pozemku (pro osazení objektu a návrh inženýrských sítí)
  • Inženýrsko – geologický průzkum (pro návrh založení stavby a návrh vsakovacího objektu)
  • Měření radonu (pro návrh opatření proti radonu)
  • Průkaz energetické náročnosti objektu (pro představu o energetické náročnosti objektu). Více v sekci Dotační programy
  • Žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu
  • A další žádosti či přílohy projektů
Polohopis a výškopis lokality
Polohopis a výškopis lokality

Výše uvedené průzkumy umíme přesně zadat a zařídit, takže neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme se zorientovat v této problematice.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt