Provedení stavby

Podrobnost projektu ve fázi pro povolení stavby je dostatečná pro potřeby účastníků řízení a stavebního úřadu. Bohužel je ale nedostatečná pro stanovení ceny stavebních prací a výběr vhodného dodavatele. A tak doporučuji zpracovat poslední navazující fázi projektu:

  • při tvorbě projektu se budete muset zamyslet, co vlastně přesně chcete
  • na vše budete mít daleko větší klid a čas než při samotné stavbě
  • výsledkem bude dokument, který Vám dá nejpřesnější představu o finanční náročnosti

Vznikne jednoznačné zadání pro dodavatele stavby, ať už je to stavební firma, nebo Váš „známý“.

A tak v rámci této fáze tvorby projektové dokumentace je nutno projekt pro stavební úřad doplnit o:

  • skladby jednotlivých konstrukcí s přesným popisem materiálu
  • podrobnější popis všech konstrukcí a navržených systémů
  • výpisy truhlářských, klempířských a zámečnických výrobků
  • výkresy vybraných detailů

A to proto, aby bylo možno z projektu zjistit objemy a výměry jednotlivých stavebních materiálů, tzn. zpracovat tzv. Položkový rozpočet.

Detail návaznosti střešních rovin ve stupni pro provedení stavby
Detail návaznosti střešních rovin ve stupni pro provedení stavby

V opačném případě, kdy je stavba realizována pouze na základě dokumentace ke stavebnímu povolení, vzniká situace, kdy není jednotné zadání a jednotliví potenciální dodavatelé se uchylují k odhadům cen a množství. Vzniká tak velice nepřesný a zavádějící výpočet požadované ceny, který v některých případech bývá nižší za účelem získání zakázky a v průběhu stavby je navyšován, což je zdůvodněno mnoha neopodstatněnými argumenty. Proto doporučuji si nechat zpracovat projektovou dokumentaci v potřebném rozsahu. O tom více sekci v Rozpočty staveb.

Dovolím si připomenout, že pro státní zakázky je ze zákona povinné zpracovávat projektovou dokumentaci ve fázi pro provedení stavby.

Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby může být sloučena s cílem poskytnout dostatečné informace pro stavební úřad, pro výběrové řízení a hlavně samotnou realizaci stavby. Tato dokumentace bývá nazývána jako dokumentace jednostupňová, což má pozitivní dopad na cenu díla a termíny plnění.

Cena

závisí od Vašeho objektu a specifických vlastností Vašeho pozemku, umístění inženýrských sítí. Dále pak dle materiálového a konstrukčního řešení a požadovaného rozsahu technických zařízení budov – systém elektroinstalace, vytápění, vzduchotechniky. Z výše uvedených důvodů je cena jednostupňového projektu předmětem individuální kalkulace.

Termín

v případě rodinného domu běžné velikosti počítejte 3-4 měsíce, záleží však na součinnosti účastníků řízení a Vás.

icon-dotaznik Dotazník investora

2021 © DAMprojekt