Projekční činnost během stavby

Dokumentace změny stavby před dokončením

Po získání stavebního povolení, viz kapitola „Inženýrská činnost“, je zahájena stavba dle projektové dokumentace. V situaci, kdy z jakýchkoliv důvodů dojde k závažnější odchylce či změně od schváleného projektu, tak je potřeba zpracovat tzv. „Dokumentaci změny stavby“, která popisuje odlišnosti od schválené dokumentace a tato musí být opět podána na dotčené orgány a účastníky řízení za účelem získání souhlasného stanoviska.

Dokumentace skutečného stavu

Drobné změny jsou zakresleny do schváleného projektu a ten je předložen při kolaudaci objektu. Jedná se o proces, kdy jsou přítomni zástupci stavebního úřadu, případně dotčených orgánů státní správy. Dojde ke kontrole splnění všech norem, požadavků dotčených orgánů státní správy. Stavebník doloží revize elektroinstalace, topné zkoušky topení, těsnost kanalizace apod. Následně je objekt povolen pro užívání.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt