Zateplení stavby a výměna oken rodinného domu v Ivančicích

Představení investora a projektu

Investorem byl syn majitelky volně stojícího domu z první republiky. Dům se nachází v centru Ivančic. Záměrem investora bylo využit provést zateplení domu a výměny stávajících oken.

Nabídkou vylo řešení kompletní projekční a inženýrské činnosti. Důvodem tohoto rozsahu bylo zajistit maximální kontrolu nad výši potřebných financí na projekční, inženýrskou i samotnou realizační činnost. Kromě racionální úvahy investora byla totiž snaha o maximální kontrolu nad financemi dána faktem, že náklady byly zajištěny pomocí dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám.

 

Popis naší činnosti

  • Pasportizace – v rozsahu zaměření celého objektu
  • Projekční činnost – dokumentace k ohlášení stavby (DSP) + provedení stavby (DPS)
  • Projekční činnost – dokumentace pro zajištění dotace (NZÚ)
  • Inženýrská činnost – zajištění potřebného povolení, organizace výběrového řízení na dodavatele, kontrola smlouvy o dílo a optimalizace nabídkové ceny
  • Dozory staveb – zajištění technického dozoru stavby

 

Naše řešení

V rámci úvodních schůzek byla prověřena možnost získání dotace při realizaci dílčího zateplení, tj fasády objektu, výměny oken a dělících konstrukcí uvnitř budovy. V prvním kroku byl zpracován pasport nemovitosti jako podklad pro jakoukoliv další činnost.

Následně došlo ke zpracování schématických výkresů a energetického výpočtu pro získání dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám. Tento dotační program podporuje zateplení všech konstrukcí budovy včetně výměny oken. Celková výše podpory je závislá na rozsahu zateplení a dále přepokládané úspoře nákladů na vytápění.

 Dále je zpracován samotný projekt rekonstrukce, které detailně řeší návaznost zateplení na stávající konstrukce, související stavební práce jako je návaznost na konstrukce střešního pláště dodatečná instalace hromosvodu, případné kolize zateplení se stávajícím zastřešením balkónu apod. Součástí projektu je i položkový rozpočet jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele. Výsledkem byla projektová dokumentace nejenom pro povolení stavby, výběr dodavatele, ale hlavně pro její realizaci.

V dalším kroku byla zajištěna souhlasná stanoviska sousedů, dotčených orgánů státní správy. Následně pak bylo vydáno stavební povolení.

Dle požadavku investora byla stavba členěna na několik etap. Souběžně s byla zajištěna poradenská činnost při výběru dodavatele oken, zateplení půdy a fasády.

Během výstavby byl zajištován autorský a technický dozor investora, díky čemu byla stavba po celou dobu pod plnění termínů, kvality a finální ceny prováděných prací. Díky řádnému projektu vč. položkového rozpočtu, součinnosti všech zúčastněných a zajištění výkonu technického dozoru stavby byla stavba realizována ke spokojenosti všech smluvních stran, protože byla předem dána jasná pravidla. Závěrem byly doloženy všechny požadované doklady k získání dotace ve výši několika set tisíc korun. Tato byla v řádech týdnů od podání vyplacena.

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

icon-dotaznik Dotazník investora

2022 © DAMprojekt