Zaměření rodinného domu ve Šlapanicích

Představení investora

Investorem byla mladá paní, která se rozhodla zajistit dokumentaci stávajícího stavu rodinného domu, kde aktuálně bydlí její rodiče. Pasport nemovitosti bude podkladem pro zamýšlené zateplení objektu, rekonstrukci doposud nevyužívaného podkroví a drobné problémy s technickým stavem objektu.

Popis naší činnosti

  • Pasportizace – v rozsahu zaměření ploch

  • Poradenská činnost – problém plísní v chodbě

Naše řešení

Základem jakékoliv činnosti na stávajícím objektu je pasport nemovitosti, a tak byly všechny prostory zaměřeny laserovým dálkoměrem, realizovány sondy do základních stavebních konstrukcí, zjištěny tzv. napojovací body vody, kanalizace, plynu a elektřiny, pořízena fotodokumentace a vytvořeny stavební výkresy půdorysů jednotlivých podlaží, výkresy řezů a pohledů.

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

icon-dotaznik Dotazník investora

2022 © DAMprojekt