Novostavba rodinného domu ve Hvozdci

Představení investora a projektu

Investorem byl mladý pár, který plánoval výstavbu rodinného domu poblíž Brna. Klient měl zpracovanou projektovou dokumentaci ve fázi pro stavební povolení a toto povolení již bylo vydáno.

Jeho přáním bylo provést několik drobných úprav nevyžadujících povolení stavby a dopracovat projektovou dokumentaci do rozsahu potřebného pro výběr dodavatele a realizaci díla.

Popis naší činnosti

  • Projekční činnost – zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)

  • Rozpočty stavby – tvorba výkazu výměr

Naše řešení

V prvním kroku došlo ke zhodnocení časové i finanční náročnosti požadovaných změn.

Následně bylo realizováno několik drobných změn v dispozičním řešení, konstrukci zastřešení, zpracována statická část řešící stropní konstrukci nad 1.NP a prodloužení střechy. Závěrem byl vytvořen výkaz výměr jako podklad pro výběr dodavatele.

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt