Rekonstrukce haly výrobního závodu v Prostějově na sklad barev

Představení investora

Investorem byl výrobní závod v Prostějově, který se na nás obrátil s požadavkem zpracovat zaměření skutečné plochy objektu jídelny. Tuto budovu ve svém areálu pronajímali soukromé společnosti zajištující stravování zaměstnanců a z důvodu rozporu o skutečné ploše pronajímaných prostor potřebovali zpracovat pasport objektu.

 

Popis naší činnosti

  • Pasportizace – v rozsahu zaměření ploch
  • Projekční činnost – dokumentace k ohlášení stavby (DSP) + provedení stavby (DPS)

 

Naše řešení

 

Po úvodní schůzce a zajištění dostupných podkladů byly všechny prostory zaměřeny laserovým dálkoměrem a zpracován pasport nemovitosti jako podklad pro jakoukoliv další činnost

Následně byl zpracován jednostupňový projekt dostatečný pro získání stavebního povolení, výběr dodavatele, a i samotnou realizaci. Inženýrskou činnost ve smyslu zajištění povolení a následného výběru dodavatele si zajištoval investor svépomoci.

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

icon-dotaznik Dotazník investora

2023 © DAMprojekt