Rekonstrukce rodinného domu v Libiši

Představení investora

Investorem byl manželský pár, který se rozhodoval rekonstruovat rodinný dům v Libiši jako objekt k rekreaci, zejména o víkendech. Investor se na nás obrátil s prosbou o kontrolu úplnosti rozpočtu, správnosti výměr a oprávněnosti výše jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Tento zpracoval potenciální dodavatel stavby. V rámci výstavby byl požadován výkon technického dozoru stavby.

Popis naší činnosti

  • Inženýrská činnost – organizace výběrového řízení na dodavatele, kontrola smlouvy o dílo a optimalizace nabídkové ceny

  • Dozory staveb – zajištění technického dozoru stavby

Naše řešení

Již na první pohled bylo evidentní, že položkový rozpočet neobsahuje všechny potřebné stavební práce a dodávky. Nákres byl velice schematický a nesděloval potřebné informace. V některých položkách byla cenotvorba realizována svérázným způsobem, značná část položek byla opomenuta.

Došlo k doplnění chybějících položek a cenové optimalizaci, kontrole výměr a kubatur stavebních materiálů. Cílem bylo vytvoření kompletního soupisu prací, aby byl investor dokonale obeznámen s finanční náročností díla.

Během výstavby byl zajištován technický dozor investora, díky čemu byla stavba po celou dobu realizace pod kontrolou z pohledu plnění termínů, kvality prací a finální ceny prováděných prací, a to k všestranné spokojenosti všech smluvních stran.

Výše uvedená činnost před zahájením stavby i po dobu samotné výstavby vedla ke snížení ceny v řádech několika set tisíc korun.

Díky absenci pasportu stavby byl bohužel prodloužen termín plnění díla i cena díla, protože stávající nosná konstrukce zastřešení byla za hranicí své životnosti.

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

icon-dotaznik Dotazník investora

2022 © DAMprojekt