Rekonstrukce rodinného domu v Kroměříži

Představení investora a projektu

Investorem byl mladý pár, který se rozhodoval, zda-li koupit starý rodinný dům v řadové zástavbě v okrajové části Kroměříže a rekonstruovat jej do standardu 21. století. Následně by bylo požadováno zpracování kompletního projektu pro stavební povolení a provedení stavby. Důvodem tohoto rozsahu bylo zajistit maximální kontrolu nad výši potřebných financí na projekční, inženýrskou i samotnou realizační činnost. Kromě racionální úvahy investora byla totiž snaha o maximální kontrolu nad financemi dána faktem, že náklady byly zajištěny pomocí hypotéky.

Popis naší činnosti

  • Pasportizace – v rozsahu zaměření celého objektu

  • Projekční činnost – dokumentace k ohlášení stavby (DSP) + provedení stavby (DPS)

  • Inženýrská činnost – zajištění potřebného povolení, organizace výběrového řízení na dodavatele, kontrola smlouvy o dílo a optimalizace nabídkové ceny

  • Dozory staveb – zajištění technického dozoru stavby

Naše řešení

V rámci úvodních schůzek byla prověřena realizovatelnost požadovaných dispozičních a konstrukčních změn. Základem jakékoliv činnosti na stávajícím objektu je pasport nemovitosti.

V dalším kroku byla dle představ a požadavků investora zpracována projektová dokumentace. Stavební část i projekt jednotlivých profesí byl řádně konzultován s investory a pečlivě zpracováván tak, aby došlo k návrhu jednoduchého konstrukčního a materiálového řešení. Výsledkem byla projektová dokumentace nejenom pro povolení stavby, ale hlavně pro její realizaci.

V dalším kroku byla zajištěna souhlasná stanoviska sousedů, dotčených orgánů státní správy a všech správců sítí. Následně pak bylo vydáno stavební povolení.

Souběžně s výše uvedenou činností probíhalo výběrové řízení s několika stavebními firmami z regionu, kontrola předložené smlouvy o dílo a v poslední řadě optimalizace nabídkové ceny, čímž došlo k úspoře v desítkách tisíc korun.

Během výstavby byl zajištován technický dozor investora, díky čemu byla stavba po celou dobu pod plnění termínů, kvality a finální ceny prováděných prací. Díky řádnému projektu vč. položkového rozpočtu, součinnosti všech zúčastněných a zajištění výkonu technického dozoru stavby byla stavba realizována ke spokojenosti všech smluvních stran, protože byla předem dána jasná pravidla.

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

icon-dotaznik Dotazník investora

2022 © DAMprojekt