Rekonstrukce bytu na Smíchově

Představení investora

Investorem byl mladý muž, který by zakoupil byt o velikosti 2+1 v pražské čtvrti Smíchov. Měl zájem o jeho rekonstrukci za účelem pronájmu.

Předmětem této rekonstrukce bylo zvětšení prostoru hlavní obytné místnosti, změna dispozice koupelny a s tím související rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace, podlah a povrchových úprav stěn. Předmětem prací bylo zajištění projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení.

Popis naší činnosti

  • Pasportizace

  • Projekční činnost – dokumentace k ohlášení stavby (DSP) + provedení stavby (DPS)

Naše řešení

Základem jakékoliv činnosti na stávajícím objektu je pasport nemovitosti. Následně byly zpracovány návrhy nového řešení dle požadavku investora. Hlavní změnou byla realizace otvoru v nosné zdi v bytě na úrovni druhého z celkových šesti nadzemních podlaží.

V navazujícím kroku byla zajištěna souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a všech správců sítí, ale též vlastníků sousedních bytových jednotek, což bylo značným problémem. Důvodem byl fakt, že některé jednotky byly pronajaty, u některých bylo velice složité zajistit kontakt na majitele či jej přimět k podpisu souhlasu s navrženou rekonstrukcí.

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt