Oprava střešního pláště a konstrukce krovu budovy MD ČR

Představení investora

Pracovníci vnitřní správy Ministerstva dopravy se na nás obrátili s poptávkou na výkon technického dozoru na akci „Oprava střešního pláště a krovu“. Kromě zákonné povinnosti provádět veřejnou zakázku za součinnosti technického dozoru stavby byl požadavek na důkladné provedení díla, s cílem bezproblémové kolaudace, tak aby byla realizace hotova v roce 2018. Výše uvedený časový horizont vyžadoval plnění termínů.

Popis naší činnosti

  • Dozory staveb – zajištění technického dozoru stavby

Naše řešení

V rámci výkonu technického dozoru stavby byla prováděna kontrola souladu navrženého řešení a samotné realizace stavby, vysvětlení dotazů zhotovitele stavby a tvorbě menšího množství změn projektu dle požadavku investora. Nedílnou náplní bylo i zpracování a vedení všech upřesnění dokumentace včetně kalkulace víceprací a méněprací stavby. Díky projektové dokumentaci ve fázi pro provedení stavby, existenci položkového rozpočtu stavby, součinnosti všech zúčastněných a zajištění výkonu technického dozoru byla stavba realizována ke spokojenosti všech smluvních stran, protože byla předem dána jasná pravidla.

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

icon-dotaznik Dotazník investora

2022 © DAMprojekt