Novostavba rodinného domu v Rosicích

Představení investora a projektu

Investorem byl mladý pár, který plánoval výstavbu rodinného domu v centru Rosic. V době zahájení spolupráce měl již ve vlastnictví pozemek, zpracovanou architektonickou studii a rozpracován projekt. Bohužel předchozí projektant byl v prodlení při tvorbě projektu, a tak se investor obrátil na naši projekci o dokončení projektu.

Požadavkem investora bylo dokončení kompletního projektu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby, aby měl průběžnou kontrolu financí od zahájení prací až po kolaudaci díla.

 

Popis naší činnosti

  • Projekční činnost – zpracování dokumentace pro území rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS).

 

Naše řešení

 

Úvodem došlo k dokončení dokumentace pro stavební povolení. Předmětem řádné koordinace s architektem a investorem bylo zejména detailní materiálové řešení a rozmístění koncových prvků elektroinstalace. Projektová dokumentace byla doplněna o části, které řešily podrobný návrh požárně bezpečnostního řešení, statiky, systému vytápění, zdravotechniky včetně systému využití dešťových vod k zálivce a splachování WC, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a samozřejmě přípojek inženýrských sítí.

Inženýrskou činnost ve smyslu povolení stavby a následně výběru dodavatele si zajištoval investor svépomoci. Během výstavby došlo k několika dotazům drobného rozsahu Seriózní dodavatel zpracoval pečlivý harmonogram jednotlivých prací, který se podařilo dodržet a stavba byla zdárně bez většího prodlení dokončit.

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

icon-dotaznik Dotazník investora

2022 © DAMprojekt