Novostavba loděnice Labe arény

Představení investora

V návaznosti na zpracování projektové dokumentace novostavby loděnice v rámci zaměstnání v jedné projekční kanceláři jsme byli poptáni na výkon zajištění autorského dozoru stavby.

Popis naší činnosti

  • Dozory staveb – zajištění autorského / technického dozoru stavby

Naše řešení

V rámci výkonu autorského dozoru stavby byla prováděna kontrola souladu navrženého řešení a samotné realizace stavby, vysvětlení dotazů zhotovitele stavby a tvorba většího množství změn projektu dle požadavku investora. V návaznosti na zpracování revize dotčených výkresů bylo naší náplní i zpracování a vedení všech upřesnění dokumentace včetně kalkulace víceprací a méněprací stavby. V rámci dokončení stavby byla zpracována i dokumentace skutečného provedení stavby

Součástí stavby je i realizace unikátního veslařsko-kanoistického trenažéru. V návaznosti na zpracování projektové dokumentace této části díla ve fázi pro výběr dodavatele jsme zajišťovali i zpracování navazující fáze, tj. dokumentace pro provedení stavby a následné konzultace při zpracování dílenské dokumentace, což si vyžadovala jedinečnost a unikátnost technologie a samotného díla.

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

icon-dotaznik Dotazník investora

2022 © DAMprojekt